Normativa sobre olieres

Ençà de la publicació del Reial Decret 895/2013, de 15 de novembre, és conegut que les olieres reutilitzables tenen els dies comptats als establiments d’hosteleria, restauració i càtering.

En síntesi, el nou articulat bàsicament obliga als establimens de restauració  a deixar d’emprar setrills reutilitzables, i substituir-los per “envasos amb un sistema d’apertura que perdi la seva integritat un cop obert” i, en el cas que es puguin posar a disposició del client més d’una vegada caldrà que “disposin d’un sistema de protecció que impedeixi la seva reutilització un cop esgotat el contingut original“.

No són veritbales, doncs, certes informacions que apunten, per exemple, que caldrà informar al client amb una etiqueta (de fet, només és permetrà etiquetatge original adherit a l’ampolla) ni altres en la línia que tot nou client haurà d’obrir l’envàs per primera vegada. S’entèn que l’envàs més usat passi a ser l’ampolla de 20 cl, o bé les de 50 cl o 1 litre, com les que podeu trobar a qualsevol de les cooperatives del Segrià Sec:

A fi de solucionar dubtes, reproduïm el text del citat Reial Decret:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva.

El artículo 4 del Real Decreto 1431/2003 de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva se modifica en los siguientes aspectos:

Uno. El título del artículo 4 se modifica por el siguiente «Etiquetado y envasado».

Dos. Se establece un nuevo apartado 2, pasando el apartado existente a numerarse como 1, con la siguiente redacción:

«2. En los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración y en los servicios de catering, los aceites se pondrán a disposición del consumidor final en envases etiquetados y provistos de un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización.

Los envases que por su capacidad se puedan poner a disposición de los consumidores finales más de una vez, dispondrán además de un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado su contenido original.»

Disposición adicional única. Aplicabilidad del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases.

El presente real decreto no afectará a la plena aplicación del régimen jurídico vigente sobre envases y residuos de envases, establecido por la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Disposición transitoria única. Utilización de existencias de productos adquiridos antes de la entrada en vigor de este real decreto.

Los aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva adquiridos por el sector de la hostelería y la restauración y por los servicios de catering antes del 1 de enero de 2014 podrán seguir poniéndose a disposición del consumidor final hasta el 28 de febrero de 2014.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s